Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2145(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0190/2015

Внесени текстове :

A8-0190/2015

Разисквания :

PV 24/06/2015 - 20
CRE 24/06/2015 - 20

Гласувания :

PV 24/06/2015 - 23.5
CRE 24/06/2015 - 23.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0238

Протокол
Сряда, 24 юни 2015 г. - Брюксел

20. Преразглеждане на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства (разискване)
CRE

Доклад относно преразглеждането на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства [2014/2145(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

Pervenche Berès представи доклада.

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Anne Sander (докладчик по становището на комисията EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (докладчик по становището на комисията IMCO), Sylvie Goulard (докладчик по становището на комисията AFCO), Esther de Lange, от името на групата PPE, Elisa Ferreira, от името на групата S&D, Bernd Lucke, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonás Fernández, Michael Theurer, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Lucke, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Theurer и Mario Borghezio, от името на групата ENF.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Burkhard Balz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marco Zanni, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Fabio Massimo Castaldo и Marco Valli, Marisa Matias, Steven Woolfe, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Dimitrios Papadimoulis, Elmar Brok, Jakob von Weizsäcker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sylvie Goulard, Paulo Rangel, Paul Tang, Danuta Maria Hübner, Costas Mavrides, Elisabetta Gardini, Olle Ludvigsson и Gunnar Hökmark.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Kostas Chrysogonos, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elmar Brok.

Изказаха се: Jyrki Katainen и Pervenche Berès.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 23.5 от протокола от 24.6.2015.

Правна информация - Политика за поверителност