Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-000067/2015 (B8-0560/2015)

Rozpravy :

PV 24/06/2015 - 21
CRE 24/06/2015 - 21

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Středa, 24. června 2015 - Brusel

21. Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000067/2015), kterou pokládají Burkhard Balz, Alain Lamassoure a Pablo Zalba Bidegain za skupinu PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer a Michael Theurer za skupinu ALDE Radě: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000068/2015), kterou pokládají Burkhard Balz, Alain Lamassoure a Pablo Zalba Bidegain za skupinu PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer a Michael Theurer za skupinu ALDE Komisi: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000069/2015), kterou pokládá Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE Komisi: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000070/2015), kterou pokládají Marco Valli a Marco Zanni za skupinu EFDD Komisi: Transparentnost při uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000071/2015), kterou pokládá Elisa Ferreira za skupinu S&D Komisi: Transparentnost Paktu stability a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000072/2015), kterou pokládá Sander Loones a Bernd Lucke za skupinu ECR Radě: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000073/2015), kterou pokládají Sander Loones a Bernd Lucke za skupinu ECR Komisi: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000076/2015), kterou pokládají Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric a Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL Komisi: Transparentnost při uplatňování Paktu stability a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015)

Sander Loones rozvinul otázky B8-0562/2015 a B8-0563/2015.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Burkhard Balz, Ernest Urtasun, Marco Zanni, Elisa Ferreira, Marisa Matias a Sylvie Goulard rozvinuli otázky B8-0557/2015, B8-0558/2015, B8-0559/2015, B8-0560/2015, B8-0561/2015 a B8-0565/2015.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) a Jyrki Katainen (místopředseda Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Dariusz Rosati za skupinu PPE, Bernd Lucke za skupinu ECR, Steeve Briois za skupinu ENF, Notis Marias a Gianluca Buonanno.

Vystoupili: Jyrki Katainen a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí