Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2731(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000067/2015 (B8-0560/2015)

Keskustelut :

PV 24/06/2015 - 21
CRE 24/06/2015 - 21

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 24. kesäkuuta 2015 - Bryssel

21. Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000067/2015): Burkhard Balz, Alain Lamassoure ja Pablo Zalba Bidegain PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer ja Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta neuvostolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000068/2015): Burkhard Balz, Alain Lamassoure ja Pablo Zalba Bidegain PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer ja Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000069/2015): Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000070/2015): Marco Valli ja Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Avoimuus vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisessa (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000071/2015): Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen avoimuus (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000072/2015): Sander Loones ja Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta neuvostolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (B8-0562/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000073/2015): Sander Loones ja Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000076/2015): Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric ja Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015)

Sander Loones esitteli kysymykset B8-0562/2015 ja B8-0563/2015.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Burkhard Balz, Ernest Urtasun, Marco Zanni, Elisa Ferreira, Marisa Matias ja Sylvie Goulard esittelivät kysymykset B8-0557/2015, B8-0558/2015, B8-0559/2015, B8-0560/2015, B8-0561/2015 ja B8-0565/2015.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) ja Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Dariusz Rosati PPE-ryhmän puolesta, Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta, Steeve Briois ENF-ryhmän puolesta, Notis Marias ja Gianluca Buonanno.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö