Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000067/2015 (B8-0560/2015)

Debatter :

PV 24/06/2015 - 21
CRE 24/06/2015 - 21

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 24 juni 2015 - Bryssel

21. Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000067/2015) från Burkhard Balz, Alain Lamassoure och Pablo Zalba Bidegain för PPE-gruppen, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer och Michael Theurer för ALDE-gruppen, till rådet: Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000068/2015) från Burkhard Balz, Alain Lamassoure och Pablo Zalba Bidegain för PPE-gruppen, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer och Michael Theurer för ALDE-gruppen, till kommissionen: Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000069/2015) från Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000070/2015) från Marco Valli och Marco Zanni för EFDD-gruppen, till kommissionen: Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000071/2015) från Elisa Ferreira för S&D-gruppen, till kommissionen: Transparens i samband med stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000072/2015) från Sander Loones och Bernd Lucke för ECR-gruppen, till rådet: Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000073/2015) från Sander Loones och Bernd Lucke för ECR-gruppen, till kommissionen: Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000076/2015) från Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric och Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015)

Sander Loones utvecklade frågorna B8-0562/2015 och B8-0563/2015.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Burkhard Balz, Ernest Urtasun, Marco Zanni, Elisa Ferreira, Marisa Matias och Sylvie Goulard utvecklade frågorna B8-0557/2015, B8-0558/2015, B8-0559/2015, B8-0560/2015, B8-0561/2015 och B8-0565/2015.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Steeve Briois för ENF-gruppen, Notis Marias och Gianluca Buonanno.

Talare: Jyrki Katainen och Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy