Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2015(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0191/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0191/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/06/2015 - 23.1
CRE 24/06/2015 - 23.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0234

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 - Βρυξέλλες

23.1. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Σωτήριου Ζαριανόπουλου (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου [2015/2015(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0234)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου