Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2076(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0185/2015

Predkladané texty :

A8-0185/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/06/2015 - 23.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0237

Zápisnica
Streda, 24. júna 2015 - Brusel

23.4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/000 TA 2015 – technická pomoc na podnet Komisie (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2015/000 TA 2015 – technická pomoc na podnet Komisie) [COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0237)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia