Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2076(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0185/2015

Ingivna texter :

A8-0185/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/06/2015 - 23.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0237

Protokoll
Onsdagen den 24 juni 2015 - Bryssel

23.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/000 TA 2015 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/000 TA2014 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) [COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0237)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy