Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2145(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0190/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0190/2015

Συζήτηση :

PV 24/06/2015 - 20
CRE 24/06/2015 - 20

Ψηφοφορία :

PV 24/06/2015 - 23.5
CRE 24/06/2015 - 23.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0238

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 - Βρυξέλλες

23.5. Επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις [2014/2145(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

Παρεμβαίνουν οι Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, για να ζητήσει, βάσει του άρθρου 188 παράγραφος 1 του Κανονισμού, την αναπομπή σε επιτροπή της έκθεσης, Marisa Matias για να υποστηρίξει την αίτηση και Ashley Fox κατά της αίτησης.

Με ΗΨ (129 υπέρ, 260 κατά, 15 αποχές), το Σώμα απορρίπτει την αίτηση. Η έκθεση τίθεται, ως εκ τούτου, σε ψηφοφορία.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από την ομάδα EFDD)

Απορρίπτεται

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από την ομάδα Verts/ALE)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ από την επιτροπή ECON

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0238)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου