Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2145(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0190/2015

Ingivna texter :

A8-0190/2015

Debatter :

PV 24/06/2015 - 20
CRE 24/06/2015 - 20

Omröstningar :

PV 24/06/2015 - 23.5
CRE 24/06/2015 - 23.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0238

Protokoll
Onsdagen den 24 juni 2015 - Bryssel

23.5. Översynen av ramen för ekonomisk styrning: lägesbeskrivning och utmaningar (omröstning)
CRE

Betänkande om översynen av ramen för ekonomisk styrning: lägesbeskrivning och utmaningar [2014/2145(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Talare: Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, begärde, i enlighet med artikel 188.1 i arbetsordningen, att betänkandet skulle återförvisas till utskottet; Marisa Matias argumenterade för begäran; Ashley Fox argumenterade emot begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (129 röster för, 260 röster emot, 15 nedlagda röster). Betänkandet gick därmed till omröstning.

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från EFDD-gruppen)

Förkastades

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från Verts/ALE-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG från ECON-utskottet

Antogs (P8_TA(2015)0238)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy