Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 24. junij 2015 - Bruselj

24. Sprejeta odločitev o akcijskem načrtu za pravičnejši sistem davka od dohodkov pravnih oseb (razprava)
CRE

Izjava Komisije: Sprejeta odločitev o akcijskem načrtu za pravičnejši sistem davka od dohodkov pravnih oseb (2015/2675(RSP))

Marianne Thyssen (članica Komisije) je podala izjavo.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govorili so Alain Lamassoure v imenu skupine PPE, Elisa Ferreira v imenu skupine S&D, Kay Swinburne v imenu skupine ECR, Michael Theurer v imenu skupine ALDE, Fabio De Masi v imenu skupine GUE/NGL, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, Diane James v imenu skupine EFDD, Bernard Monot v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Ivana Maletić, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Pascal Durand, Marco Zanni, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Markus Pieper, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Anneliese Dodds, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonathan Arnott, Miguel Viegas, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Marco Valli, Edouard Ferrand, Sirpa Pietikäinen, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Marju Lauristin, Paul Tang, Zdzisław Krasnodębski, Nils Torvalds, Matt Carthy, Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Miguel Urbán Crespo, Eva Paunova, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Hugues Bayet in Tibor Szanyi.

Po postopku "catch the eye" so govorili Tomáš Zdechovský, Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govorila je Marianne Thyssen.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov