Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 юни 2015 г. - Брюксел

26. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад José Manuel Fernandes и Udo Bullmann - A8-0139/2015
Marian Harkin и Tomáš Zdechovský

Доклад Pervenche Berès - A8-0190/2015
Marian Harkin, Zoltán Balczó и Andrejs Mamikins.

Правна информация - Политика за поверителност