Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 24 juni 2015 - Brussel

26. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag José Manuel Fernandes en Udo Bullmann - A8-0139/2015
Marian Harkin en Tomáš Zdechovský

Verslag Pervenche Berès - A8-0190/2015
Marian Harkin, Zoltán Balczó en Andrejs Mamikins.

Juridische mededeling - Privacybeleid