Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. júna 2015 - Brusel

26. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: José Manuel Fernandes a Udo Bullmann - A8-0139/2015
Marian Harkin a Tomáš Zdechovský

Správa: Pervenche Berès - A8-0190/2015
Marian Harkin, Zoltán Balczó a Andrejs Mamikins.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia