Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 juni 2015 - Bryssel

26. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande José Manuel Fernandes och Udo Bullmann - A8-0139/2015
Marian Harkin och Tomáš Zdechovský

Betänkande Pervenche Berès - A8-0190/2015
Marian Harkin, Zoltán Balczó och Andrejs Mamikins.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy