Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 24 юни 2015 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Образуване на политическа група
 4.Състав на Парламента
 5.Проверка на пълномощията
 6.Състав на комисиите
 7.Предложение за акт на Съюза
 8.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 9.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 10.Внесени документи
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 12.Трансфер на бюджетни кредити
 13.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 14.Решения относно някои документи
 15.Ред на работа
 16.Подготовка на заседанието на Европейския съвет (25 - 26 юни 2015 г.) (разискване)
 17.Приветствие с добре дошли
 18.Подготовка на заседанието на Европейския съвет (25 - 26 юни 2015 г.) (продължeние на разискването)
 19.Европейски фонд за стратегически инвестиции ***I (разискване)
 20.Преразглеждане на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства (разискване)
 21.Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (разискване)
 22.Състав на политическите групи
 23.Време за гласуване
  23.1.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Сотириос Зарианопулос (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  23.2.Искане за снемане на парламенарния имунитет на Удо Фогт (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  23.3.Европейски фонд за стратегически инвестиции ***I (гласуване)
  23.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: EGF/2015/000 TA 2015 — Техническа помощ по инициатива на Комисията (гласуване)
  23.5.Преразглеждане на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства (гласуване)
 24.Решение, прието във връзка с плана за действие за по-справедлива система на корпоративния данък в ЕС (разискване)
 25.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 26.Обяснениe на вот
 27.Поправки на вот и намерения за гласуване
 28.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 29.График на следващите заседания
 30.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (240 kb) Списък на присъствалите (59 kb)    Поименни гласувания (1815 kb) 
 
Протокол (240 kb) Списък на присъствалите (36 kb) Резултати от различните гласувания (24 kb) Поименни гласувания (60 kb) 
 
Протокол (310 kb) Списък на присъствалите (68 kb) Резултати от различните гласувания (493 kb) Поименни гласувания (1730 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност