Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 24. června 2015 - Brusel
 1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 3.Vytvoření politické skupiny
 4.Složení Parlamentu
 5.Ověření pověřovacích listin
 6.Členství ve výborech
 7.Návrh aktu Unie
 8.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 9.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 10.Předložení dokumentů
 11.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 12.Převody prostředků
 13.Texty dohod dodané Radou
 14.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 15.Plán práce
 16.Příprava zasedání Evropské rady (25.–26. června 2015) (rozprava)
 17.Přivítání
 18.Příprava zasedání Evropské rady (25.–26. června 2015) (pokračování rozpravy)
 19.Evropský fond pro strategické investice ***I (rozprava)
 20.Přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy (rozprava)
 21.Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (rozprava)
 22.Členství v politických skupinách
 23.Hlasování
  23.1.Žádost o zbavení Sotiriose Zarianopoulose poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  23.2.Žádost o zbavení Uda Voigta poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  23.3.Evropský fond pro strategické investice ***I (hlasování)
  23.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/000 TA 2015 – Technická pomoc z podnětu Komise (hlasování)
  23.5.Přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy (hlasování)
 24.Přijaté rozhodnutí o akčním plánu pro spravedlivější systém zdanění obchodních společností v EU (rozprava)
 25.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 26.Vysvětlení hlasování
 27.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 28.Předání textů přijatých během zasedání
 29.Termíny příštích zasedání
 30.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
Zápis (210 kb) Prezenční listina (58 kb)    Jmenovitá hlasování (1815 kb) 
 
Zápis (231 kb) Prezenční listina (36 kb) Výsledky hlasování (20 kb) Jmenovitá hlasování (60 kb) 
 
Zápis (284 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (462 kb) Jmenovitá hlasování (1650 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí