Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 24. juni 2015 - Bruxelles
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Stiftelse af en politisk gruppe
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Valgs prøvelse
 6.Udvalgenes sammensætning
 7.Forslag om EU-retsakt
 8.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 9.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 10.Modtagne dokumenter
 11.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 12.Bevillingsoverførsler
 13.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 14.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 15.Arbejdsplan
 16.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (25. og 26. juni 2015) (forhandling)
 17.Velkomstord
 18.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (25. og 26. juni 2015) (fortsat forhandling)
 19.Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer ***I (forhandling)
 20.Gennemgang af rammerne for økonomisk styring: status og udfordringer (forhandling)
 21.Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (forhandling)
 22.De politiske gruppers sammensætning
 23.Afstemningstid
  23.1.Anmodning om ophævelse af Sotirios Zarianopoulos' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  23.2.Anmodning om ophævelse af Udo Voigts parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  23.3.Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer ***I (afstemning)
  23.4.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2015/000 TA 2015 - Teknisk bistand på Kommissionens initiativ (afstemning)
  23.5.Gennemgang af rammerne for økonomisk styring: status og udfordringer (afstemning)
 24.Afgørelse vedrørende handlingsplanen for en mere retfærdig selskabsbeskatning i EU (forhandling)
 25.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 26.Stemmeforklaringer
 27.Stemmerettelser og -intentioner
 28.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 29.Tidspunkt for næste mødeperiode
 30.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (204 kb) Deltagerliste (58 kb)    Afstemning ved navneopråb (1815 kb) 
 
Protokol (199 kb) Deltagerliste (36 kb) Afstemningsresultater (21 kb) Afstemning ved navneopråb (60 kb) 
 
Protokol (284 kb) Deltagerliste (61 kb) Afstemningsresultater (266 kb) Afstemning ved navneopråb (1571 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik