Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 24. juuni 2015 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Fraktsiooni moodustamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Volituste kontrollimine
 6.Parlamendikomisjonide koosseis
 7.Liidu seadusandliku akti ettepanek
 8.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 9.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 10.Esitatud dokumendid
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 12.Assigneeringute ümberpaigutamine
 13.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 14.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 15.Tööplaan
 16.Euroopa Ülemkogu kohtumise (25.-26. juuni 2015) ettevalmistamine (arutelu)
 17.Tervitus
 18.Euroopa Ülemkogu kohtumise (25.-26. juuni 2015) ettevalmistamine (arutelu jätkamine)
 19.Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond ***I (arutelu)
 20.Majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamine: ülevaade ja probleemid (arutelu)
 21.Stabiilsuse ja kasvu pakti kohaldamise läbipaistvus (arutelu)
 22.Fraktsioonide koosseis
 23.Hääletused
  23.1.Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  23.2.Udo Voigti parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  23.3.Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond ***I (hääletus)
  23.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2015/000 TA 2015 – tehniline abi komisjoni algatusel (hääletus)
  23.5.Majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamine: ülevaade ja probleemid (hääletus)
 24.ELis õiglasemat äriühingu tulumaksu süsteemi käsitleva tegevuskava kohta vastu võetud otsus (arutelu)
 25.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 26.Selgitused hääletuse kohta
 27.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 28.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 29.Järgmiste istungite ajakava
 30.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (208 kb)  Kohalolijate nimekiri (58 kb)
 
Protokoll (201 kb)  Kohalolijate nimekiri (36 kb)  Hääletustulemused (20 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (60 kb)
 
Protokoll (278 kb)  Kohalolijate nimekiri (62 kb)  Hääletustulemused (359 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (1627 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika