Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 24 juni 2015 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Oprichting van een fractie
 4.Samenstelling Parlement
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Samenstelling commissies
 7.Voorstel voor een besluit van de Unie
 8.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 9.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 10.Ingekomen stukken
 11.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 12.Kredietoverschrijvingen
 13.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (25-26 juni 2015) (debat)
 17.Welkomstwoord
 18.Voorbereiding van de Europese Raad (25-26 juni 2015) (voortzetting van het debat)
 19.Europees Fonds voor strategische investeringen ***I (debat)
 20.Evaluatie van het kader voor economisch bestuur: balans en uitdagingen (debat)
 21.Transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (debat)
 22.Samenstelling fracties
 23.Stemmingen
  23.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Sotirios Zarianopoulos (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  23.2.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Udo Voigt (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  23.3.Europees Fonds voor strategische investeringen ***I (stemming)
  23.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/000 TA 2015 – Technische bijstand op initiatief van de Commissie (stemming)
  23.5.Evaluatie van het kader voor economische governance: balans en uitdagingen (stemming)
 24.Besluit over het actieplan voor een billijker stelsel van vennootschapsbelasting in de EU (debat)
 25.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 26.Stemverklaringen
 27.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 28.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 29.Rooster van de volgende vergaderingen
 30.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (211 kb) Presentielijst (58 kb)    Hoofdelijke stemming (1815 kb) 
 
Notulen (201 kb) Presentielijst (36 kb) Uitslag van de stemming (19 kb) Hoofdelijke stemming (60 kb) 
 
Notulen (288 kb) Presentielijst (61 kb) Uitslag van de stemming (265 kb) Hoofdelijke stemming (1643 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid