Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 24 czerwca 2015 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Utworzenie grupy politycznej
 4.Skład Parlamentu
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Skład komisji
 7.Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii
 8.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 9.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 10.Składanie dokumentów
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 12.Przesunięcie środków
 13.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 14.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 15.Porządek obrad
 16.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (25-26 czerwca) (debata)
 17.Oficjalne powitanie
 18.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (25-26 czerwca) (ciąg dalszy debaty)
 19.Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych ***I (debata)
 20.Przegląd ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania (debata)
 21.Przejrzyste stosowanie paktu stabilności i wzrostu (debata)
 22.Skład grup politycznych
 23.Głosowanie
  
23.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Sotiriosa Zarianopoulosa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
23.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Udo Voigta (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
23.3.Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych ***I (głosowanie)
  
23.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/000 TA 2015 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (głosowanie)
  
23.5.Przegląd ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania (głosowanie)
 24.Decyzja przyjęta w sprawie planu działania na rzecz sprawiedliwszego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE (debata)
 25.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 26.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 27.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 28.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 29.Kalendarz następnych posiedzeń
 30.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (208 kb) Lista obecności (58 kb)    Wyniki głosowań imiennych (1815 kb) 
 
Protokół (239 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (19 kb) Wyniki głosowań imiennych (60 kb) 
 
Protokół (291 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (445 kb) Wyniki głosowań imiennych (1648 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności