Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 24 iunie 2015 - Bruxelles
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 3.Constituirea unui grup politic
 4.Componența Parlamentului
 5.Verificarea prerogativelor
 6.Componența comisiilor
 7.Propunere de act al Uniunii
 8.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 9.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 10.Depunere de documente
 11.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 12.Transferuri de credite
 13.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 14.Decizii privind anumite documente
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Pregătirea reuniunii Consiliului European (25-26 iunie 2015) (dezbatere)
 17.Urări de bun venit
 18.Pregătirea reuniunii Consiliului European (25-26 iunie 2015) (continuarea dezbaterii)
 19.Fondul european de investiții strategice ***I (dezbatere)
 20.Evaluarea cadrului de guvernanță economică: bilanț și provocări (dezbatere)
 21.Transparența punerii în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere (dezbatere)
 22.Componența grupurilor politice
 23.Votare
  23.1.Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Sotirios Zarianopoulos (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  23.2.Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Udo Voigt (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  23.3.Fondul european de investiții strategice ***I (vot)
  23.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/000 TA 2015 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei (vot)
  23.5.Evaluarea cadrului de guvernanță economică: bilanț și provocări (vot)
 24.Decizia adoptată cu privire la planul de acțiune pentru un sistem mai echitabil de impozitare a societăților în UE (dezbatere)
 25.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 26.Explicații privind votul
 27.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 28.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 29.Calendarul următoarelor ședințe
 30.Întreruperea sesiunii
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (216 kb)  Lista de prezenţă (58 kb)
 
Proces-verbal (243 kb)  Lista de prezenţă (36 kb)  Rezultatele voturilor (20 kb)  Voturi prin apel nominal (60 kb)
 
Proces-verbal (288 kb)  Lista de prezenţă (63 kb)  Rezultatele voturilor (438 kb)  Voturi prin apel nominal (1648 kb)
Notă juridică - Politica de confidențialitate