Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 24. júna 2015 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Utvorenie politickej skupiny
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Zloženie výborov
 7.Návrh aktu Únie
 8.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 9.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 10.Predloženie dokumentov
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 12.Presun rozpočtových prostriedkov
 13.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 14.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 15.Program práce
 16.Príprava zasadnutia Európskej rady (25. – 26. júna 2015) (rozprava)
 17.Oficiálne privítanie
 18.Príprava zasadnutia Európskej rady (25. – 26. júna 2015) (pokračovanie rozpravy)
 19.Európsky fond pre strategické investície ***I (rozprava)
 20.Preskúmanie rámca pre správu hospodárskych záležitostí: hodnotenie a výzvy (rozprava)
 21.Transparentnosť uplatňovania Paktu stability a rastu (rozprava)
 22.Zloženie politických skupín
 23.Hlasovanie
  23.1.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Sotiriosa Zarianopoulosa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  23.2.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Uda Voigta (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  23.3.Európsky fond pre strategické investície ***I (hlasovanie)
  23.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/000 TA 2015 – technická pomoc na podnet Komisie (hlasovanie)
  23.5.Preskúmanie rámca správy hospodárskych záležitostí: zhodnotenie situácie a výzvy (hlasovanie)
 24.Prijaté rozhodnutie o akčnom pláne pre spravodlivejší systém dane z príjmov právnických osôb v EÚ (rozprava)
 25.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 26.Vysvetlenia hlasovania
 27.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 28.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 29.Termíny nasledujúcich rokovaní
 30.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (209 kb) Prezenčná listina (58 kb)    Hlasovania podľa mien (1815 kb) 
 
Zápisnica (239 kb) Prezenčná listina (36 kb) Výsledky hlasovaní (20 kb) Hlasovania podľa mien (60 kb) 
 
Zápisnica (269 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledky hlasovaní (454 kb) Hlasovania podľa mien (1715 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia