Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 24. junij 2015 - Bruselj
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Oblikovanje politične skupine
 4.Sestava Parlamenta
 5.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 6.Sestava odborov
 7.Predlog za akt Unije
 8.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 9.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 10.Predložitev dokumentov
 11.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 12.Prerazporeditev sredstev
 13.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 14.Sklepi o določenih dokumentih
 15.Razpored dela
 16.Priprava zasedanja Evropskega sveta (25. in 26. junij) (razprava)
 17.Dobrodošlica
 18.Priprava zasedanja Evropskega sveta (25. in 26. junij) (nadaljevanje razprave)
 19.Evropski sklad za strateške naložbe ***I (razprava)
 20.Pregled okvira za gospodarsko upravljanje: ocena stanja in izzivi (razprava)
 21.Preglednost pri izvajanju pakta za stabilnost in rast (razprava)
 22.Članstvo v političnih skupinah
 23.Čas glasovanja
  23.1.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Sotiriosu Zarianopulosu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  23.2.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Udu Voigtu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  23.3.Evropski sklad za strateške naložbe ***I (glasovanje)
  23.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/000 TA 2015 - tehnična pomoč na pobudo Komisije (glasovanje)
  23.5.Pregled okvira za gospodarsko upravljanje: ocena stanja in izzivi (glasovanje)
 24.Sprejeta odločitev o akcijskem načrtu za pravičnejši sistem davka od dohodkov pravnih oseb (razprava)
 25.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 26.Obrazložitve glasovanja
 27.Popravki in namere glasovanja
 28.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 29.Datum naslednjih sej
 30.Prekinitev zasedanja
 Seznam navzočih
Zapisnik (207 kb)  Seznam navzočih (58 kb)
 
Zapisnik (228 kb)  Seznam navzočih (36 kb)  Izidi glasovanja (21 kb)  Poimensko glasovanje (61 kb)
 
Zapisnik (278 kb)  Seznam navzočih (63 kb)  Izidi glasovanja (440 kb)  Poimensko glasovanje (1713 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov