Indiċi 
Minuti
PDF 293kWORD 239k
L-Erbgħa, 24 ta' Ġunju 2015 - Brussell
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 3.Kostituzzjoni ta' grupp politiku
 4.Kompożizzjoni tal-Parlament
 5.Verifika tal-kredenzjali
 6.Kompożizzjoni tal-kumitati
 7.Proposta ta' att tal-Unjoni
 8.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Dokumenti mressqa
 11.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 12.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 13.Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill
 14.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 15.Ordni tal-ħidma
 16.Tħejjija tal-Laqgħa tal-Kunsill Ewropew (25-26 ta' Ġunju 2015) (dibattitu)
 17.Merħba
 18.Tħejjija tal-Laqgħa tal-Kunsill Ewropew (25-26 ta' Ġunju 2015) (kumplament tad-dibattitu)
 19.Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi ***I (dibattitu)
 20.Rieżami tal-qafas ta' governanza ekonomika: analiżi u sfidi (dibattitu)
 21.Trasparenza tal-applikazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (dibattitu)
 22.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 23.Ħin tal-votazzjonijiet
  23.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Sotirios Zarianopoulos (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  23.2.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Udo Voigt (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  23.3.Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi ***I (votazzjoni)
  23.4.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: EGF/2015/000 TA 2015 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni (votazzjoni)
  23.5.Rieżami tal-qafas ta' governanza ekonomika: analiżi u sfidi (votazzjoni)
 24.Deċiżjoni adottata dwar il-pjan ta' azzjoni għal sistema ta' taxxa fuq il-kumpaniji aktar ġusta fl-UE (dibattitu)
 25.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 26.Spjegazzjonijiet tal-vot
 27.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 28.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 29.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 30.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 14.00.


2. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


3. Kostituzzjoni ta' grupp politiku

Il-President ħabbar li l-President tal-Parlament ġie informat bil-kostituzzjoni, skont l-Artikolu 32(2) tar-Regoli ta' Proċedura, tal-grupp politiku segwenti:

Il-grupp politiku "Ewropa tan-Nazzjonijiet u tal-Libertà" (ENF) huwa kostitwit b'effett mill-15 ta' Ġunju 2015 u huwa kompost minn 36 Membru.


4. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Pollakki kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Edward Czesak flok Andrzej Duda, bħala Membru tal-Parlament, b'effett li jiddekorri mill-11 ta' Ġunju 2015.

Skont l-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura billi l-kredenzjali tiegħu ma ġewx verifikati jew ma ttiħditx deċiżjoni dwar tilwim eventwali, Edward Czesak ipoġġi bi drittijiet sħaħ fil-Parlament u fl-organi tiegħu, bil-kundizzjoni li jkun iddikjara bil-miktub minn qabel li ma jokkupax kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.

°
° ° °

Emmanouil Glezos avża bil-miktub bir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 8 ta' Lulju 2015, f'nofsillejl.

Skont l-Artikolu 4(1) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ħa nota tal-vakanza tas-siġġu tiegħu li tiddekorri mid-9 ta' Lulju 2015 u għarraf lill-awtorità nazzjonali kkonċernata.

°
° ° °

Marit Paulsen avżat bil-miktub bir-riżenja tagħha minn Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 30 ta' Settembru 2015.

Skont l-Artikolu 4(1) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ħa nota tal-vakanza tas-siġġu tagħha li tiddekorri mit-tali data u għarraf lill-awtorità nazzjonali kkonċernata.


5. Verifika tal-kredenzjali

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament iddeċieda li jikkonvalida l-mandat ta' Pirkko Ruohonen-Lerner b'effett mid-data 27 ta' April 2015.


6. Kompożizzjoni tal-kumitati

Fuq talba tal-Grupp ECR, il-Parlament irratifika l-ħatra li ġejja:

Kumitat JURI: Edward Czesak minflok Raffaele Fitto.


7. Proposta ta' att tal-Unjoni

Il-President għarraf li ddikjara ammissibbli l-proposta ta' att tal-Unjoni mressqa minn Richard Sulík fir-rigward tal-Artikolu 46(2) tar-Regoli ta' Proċedura dwar emendi għad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni tat-taxxa fuq il-valur miżjud (B8-0210/2015).

Skont l-Artikolu 46(3) tar-Regoli ta' Proċedura, tali proposta tintbagħat lill-kumitat responsabbli, jiġifieri l-Kumitat ECON.


8. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-Kumitat ENVI bagħat din ir-rettifika ta' test adottat mill-Parlament Ewropew:

- Rettifika P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fit-28 ta' April 2015 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (P8_TA-PROV(2015)0100 - 10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

Bi qbil mal-Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din ir-rettifika titqies approvata sakemm fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwarha.

Ir-rettifika hija disponibbli fuq is-sit Europarl għal kemm iddum din is-sessjoni parzjali.


9. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati li ġejjin intbagħtu lill-Parlament:

- Regolament ta' delega tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' tranżizzjoni li jirrigwardaw l-arranġamenti tal-iskemi tal-pensjonijiet (C(2015)03680 - 2015/2742(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 5 ta' Ġunju 2015
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Deċiżjoni delegata tal-Kummissjoni dwar l-ekwivalenza proviżorja tar-reġimi tas-solvenza fis-seħħ fl-Awstralja, Bermuda, il-Brażil, il-Kanada, il-Messiku, u l-Istati Uniti u applikabbli għal impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni b'uffiċċji prinċipali f'dawk il-pajjiżi (C(2015)03740 - 2015/2743(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 5 ta' Ġunju 2015
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Deċiżjoni delegata tal-Kummissjoni dwar l-ekwivalenza tar-reġim ta' solvenza u prudenzjali għall-impriżi ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni fis-seħħ fl-Iżvizzera, abbażi tal-Artikoli 172(2), 227(4) u 260(3) tad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2015)03754 - 2015/2741(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 5 ta' Ġunju 2015
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi, skont ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, rata fissa għal operazzjonijiet iffinanzjati mill-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej fis-settur tar-Riċerka, l-Iżvilupp u l-Innovazzjoni (C(2015)03759 - 2015/2746(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 10 ta' Ġunju 2015
irriferut lill-kumitat responsabbli: REGI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
irriferut għal opinjoni: EMPL (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għat-trattament tranżizzjonali tal-iskoperturi tal-ekwità skont l-approċċ IRB (C(2015)03797 - 2015/2748(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Ġunju 2015
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 809/2004 li jimplimenta d-Direttiva2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' elementi relatati mal-prospetti u r-reklami (C(2015)03834 - 2015/2749(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 12 ta' Ġunju 2015
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1569/2007 li jistabbilixxi mekkaniżmu għad-determinazzjoni tal-ekwivalenza għall-istandards tal-kontabbiltà applikati mill-emittenti tal-pajjiż terz ta' titoli skont id-Direttiva 2003/71/KE u 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2015)03835 - 2015/2750(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 12 ta' Ġunju 2015
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
irriferut għal opinjoni: JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Abbozz ta' att delegat li għalih it-terminu għall-oġġezzjonijiet ġie prorogat:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għad-divulgazzjoni tal-informazzjoni fir-rigward tal-konformità tal-istituzzjonijiet mar-rekwiżit tal-bafer kapitali kontroċikliku skont l-Artikolu 440 (C(2015)03468 – 2015/2724(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur fuq talba tal-kumitat responsabbli, sat-28 ta' Awwissu 2015.
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON


10. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika (Riformulazzjoni) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))
F'konformità mal-Artikolu 304 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew fir-rigward ta' din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

DEVE, JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi miżuri provviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-aċċettazzjoni tal-Emendi għall-Protokoll tal-1998 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar Tniġġis tal-Arja Transkonfinali fuq Distanza Twila li Jikkonċerna l-Metalli Tqal (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE))

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-aċċettazzjoni tal-Emendi għall-Protokoll tal-1998 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja Fuq Distanza Twila li Jikkonċerna s-Sustanzi Niġġiesa Organiċi Persistenti (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE))

irriferut

responsabbli:

ENVI

2) mill-kumitati parlamentari

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni skont il-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2014/000 TA - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

- Rapport dwar ir-rieżami tal-qafas ta' governanza ekonomika: analiżi u sfidi (2014/2145(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Sotirios Zarianopoulos (2015/2015(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Udo Voigt (2015/2072(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

3) mill-Membri

3.1) mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Dominique Bilde u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abbandun tal-istrateġija ta' "leġislazzjoni aħjar" tal-Kummissjoni Ewropea (B8-0494/2015)

irriferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

AFCO

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-traċċabilità, ir-regolamentazzjoni u s-sorveljanza tal-prodotti alimentari skaduti jew imħassra (B8-0495/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-definizzjoni mill-ġdid tat-tikketta IĠP u dwar il-ħarsien ta' prodotti territorjali ta' eċċellenza (B8-0501/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Mario Borghezio. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-test tal-verġinità għar-rekluti fl-Indoneżja (B8-0502/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-Azerbajġan: l-Ewropa tirrikonoxxi t-tolleranza etnika, reliġjuża u filosofika pekuljari li tikkaratterizzah (B8-0503/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-dogma tar-rigoriżmu li tikkawża t-tnaqqis fit-tkabbir (B8-0504/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konklużjoni, ma' wħud mill-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja, ta' ftehimiet bilaterali dwar l-applikazzjoni tal-kriterju tar-reċiproċità fl-aċċess għan-negozju fis-swieq rispettivi (B8-0505/2015)

irriferut

responsabbli:

INTA

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-faqar estrem fl-Unjoni Ewropea: prijorità assoluta (B8-0507/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-emerġenza tal-qgħad: il-ħtieġa u l-urġenza ta' provvedimenti adegwati f'dan il-qasam (B8-0508/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Dominique Bilde u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-limitazzjoni tal-attivitajiet tas-sistema bankarja parallela fl-Ewropa (B8-0510/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar strateġija kontra l-kolesterol (B8-0511/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-benessri tal-annimali fl-irziezet tal-fniek għal-laħam fil-gaġeġ, fl-Unjoni (B8-0512/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-ristabbiliment tad-demokrazija fl-Ewropa (B8-0513/2015)

irriferut

responsabbli:

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Latin u l-Grieg antik bħala lingwi u kulturi tal-oriġini tal-Ewropa (B8-0514/2015)

irriferut

responsabbli:

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-interruzzjoni tan-negozjati ta' adeżjoni tas-Serbja mal-Unjoni Ewropea (B8-0515/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky u Marcel de Graaff. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-integrazzjoni tas-sitwazzjoni rigward l-istandards u t-tekniki fl-Istati Uniti tal-Amerika fil-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni Ewropea (B8-0516/2015)

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh u Joëlle Mélin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-wirt kulturali tal-Istati Membri (B8-0517/2015)

irriferut

responsabbli:

CULT

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-awtoritajiet lokali u d-derivattivi: relazzjoni riskjuża (B8-0518/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konfiska tar-rikavat minn attivitajiet illegali (B8-0519/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tnaqqis fil-fondi għall-kultura mill-Istati Ewropej (B8-0520/2015)

irriferut

responsabbli:

CULT

opinjoni:

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar miżuri għas-sostenn tal-Ekonomija blu (B8-0521/2015)

irriferut

responsabbli:

TRAN

opinjoni:

PECH

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' ċentri ta' identifikazzjoni barra mill-UE għall-migranti u għall-persuni li qed ifittxu asil (B8-0522/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iżvilupp tal-intrapriżi soċjali fl-Ewropa (B8-0523/2015)

irriferut

responsabbli:

TRAN

- Marie-Christine Arnautu u Nicolas Bay. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-maternità surrogata (B8-0524/2015)

irriferut

responsabbli:

FEMM

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-twettiq ta' valutazzjoni tal-impatt tal-politika dwar il-migrazzjoni tal-Awstralja (B8-0525/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-bidu ta' dibattitu dwar ir-riżultati tal-munita unika Ewropea (B8-0526/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

EMPL

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni ta’ sħubijiet pubbliċi-privati fil-qafas tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali (B8-0527/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda fil-mezzi għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet tat-taxxa fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u dwar l-influwenza tal-impriżi ta' awditjar privati fil-proċess deċiżjonali fil-livell Ewropew (B8-0528/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni tal-investiment għat-tfaddil tal-familji fis-suq tal-kapital fil-qafas tal-Unjoni tas-swieq kapitali (B8-0529/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iffukar mill-ġdid fuq il-kontenut tal-linji gwida ġenerali għall-politika ekonomika (BEPG) (B8-0530/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-finanzjament tad-dejn pubbliku tal-Istati Membri (B8-0531/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħela ta' ikel (B8-0538/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Aymeric Chauprade. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rispett għas-setgħat tal-Istati Membri fil-qasam tal-politika tal-familja u tas-saħħa (B8-0543/2015)

irriferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

FEMM

- Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Dubravka Šuica u Patricija Šulin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-jum Ewropew tal-ingravata (B8-0544/2015)

irriferut

responsabbli:

CULT

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ittikkettar tax-xarbiet tal-enerġija u tax-xarbiet li fihom il-kafeina (B8-0545/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-diffikultajiet tat-trasportaturi fl-Ewropa (B8-0601/2015)

irriferut

responsabbli:

TRAN

opinjoni:

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għajbien tat-tfal (B8-0602/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Jonás Fernández. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tkabbir taż-żona tal-euro (B8-0603/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

3.2) proposti biex jiġu emendati r-Regoli ta' Proċedura (Artikolu 227 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Morten Messerschmidt u Kazimierz Michał Ujazdowski. Proposta għal emendi għar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew: Emenda għall-Artikoli 17 u 204 (Applikazzjoni tal-formula d'Hondt) (B8-0611/2015)

irriferut

responsabbli:

AFCO


11. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-000070/2015) imressqa minn Marco Valli u Marco Zanni f'isem il-Grupp EFDD, lill-Kummissjoni: Trasparenza tal-applikazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015);

- (O-000069/2015) imressqa minn Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, lill-Kummissjoni: Trasparenza tal-applikazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015);

- (O-000068/2015) imressqa minn Burkhard Balz, Alain Lamassoure u Pablo Zalba Bidegain f'isem il-Grupp PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer u Michael Theurer f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Trasparenza tal-applikazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015);

- (O-000067/2015) imressqa minn Burkhard Balz, Alain Lamassoure u Pablo Zalba Bidegain f'isem il-Grupp PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer u Michael Theurer f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kunsill: Trasparenza tal-applikazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015);

- (O-000071/2015) imressqa minn Elisa Ferreira f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: Trasparenza tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (PST) (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015);

- (O-000072/2015) imressqa minn Sander Loones u Bernd Lucke f'isem il-Grupp ECR, lill-Kunsill: Trasparenza fl-applikazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015);

- (O-000073/2015) imressqa minn Sander Loones u Bernd Lucke f'isem il-Grupp ECR, lill-Kummissjoni: Trasparenza fl-applikazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015);

- (O-000076/2015) imressqa minn Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric u Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: It-trasparenza tal-applikazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).


12. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferiment ta' approrjazzjonijeit tal-Kummissjoni Ewropea DEC 14/2015.

Skont l-Artikolu 203(5) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits esprima opinjoni favorevoli, fil-laqgħa tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2015, għall-proġett tax-xogħlijiet ta' kostruzzjoni tal-Aġenzija EU-LISA fi Strasburgu.


13. Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill

Il-Kunsill għadda kopji ċċertifikati tad-dokumenti li ġejjin:

- Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Demokratika ta' Timor Leste dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir;

- Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq naħa, u r-Repubblika tal-Libanu, fuq in-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika tal-Ungerija, Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka;

- Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Grenada dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir;

- Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Saint Lucia dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir;

- Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Commonwealth ta' Dominica dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir;

- Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Emirati Għarab Magħquda dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir.


14. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- Tħejjija għas-Summit Umanitarju Dinji: Sfidi u opportunitajiet għall-assistenza umanitarja (2015/2051(INI))
irriferut responsabbli: DEVE
opinjoni: FEMM, AFET

Kumitat JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat u t-tħassir tad-Direttiva 90/167/KEE (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))
irriferut responsabbli: AGRI
opinjoni: ENVI, IMCO, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

- L-istabbiliment ta' Pjattaforma Ewropea biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-prevenzjoni u l-iskoraġġiment ta’ xogħol mhux iddikjarat (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
irriferut responsabbli: EMPL
opinjoni: FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)


15. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduta plenarja Ġunju II (PE 560.976/PDOJ) tqassam u fir-rigward tiegħu ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 152 tar-Regoli ta' Proċedura):

- Ir-rapport Tadeusz Zwiefka dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Udo Voigt (A8-0192/2015) u r-rapport Laura Ferrara dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Sotirios Zarianopoulos (A8-0191/2015) ġew adottati fil-Kumitat JURI u ġew inklużi fil-ħin tal-votazzjonijiet odjern.

- Talba tal-Grupp Verts/ALE biex id-dibattitu dwar it-tħejjija tal-Laqgħa tal-Kunsill Ewropew (25-26 ta' Ġunju 2015) (punt 20 tal-PDOJ) ma jkunx limitat għal ċiklu ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi biex ikun miftuħ għall-ogħla numbru ta' kelliema. Għaldaqstant, id-dibattitu dwar it-trasparenza tal-applikazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (punt 14 tal-PDOJ) ġie pospost wara l-ħin tal-votazzjonijiet.

Interventi ta': Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, li jiġġustifika t-talba, u Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, li sostnietha.

B'VE (129 favur, 260 kontra, 15-il astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


16. Tħejjija tal-Laqgħa tal-Kunsill Ewropew (25-26 ta' Ġunju 2015) (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjija tal-Laqgħa tal-Kunsill Ewropew (25-26 ta' Ġunju 2015) (2015/2629(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (President fil-kariga tal-Kunsill) u Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Paul Nuttall f'isem il-Grupp EFDD, Marine Le Pen f'isem il-Grupp ENF, u Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat.

(Kumplament tad-dibattitu: punt 18 tal- Minuti ta' 24.6.2015)


17. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lill-membri tad-delegazzjoni tal-Parlament Indjan (Lok Sabha), immexxija mill-President tiegħu, Shrimati Sumitra Mahajan, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.

Intervent ta': Geoffrey Van Orden, President tad-Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Indja.


18. Tħejjija tal-Laqgħa tal-Kunsill Ewropew (25-26 ta' Ġunju 2015) (kumplament tad-dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjija tal-Laqgħa tal-Kunsill Ewropew (25-26 ta' Ġunju 2015) (2015/2629(RSP))

(Bidu tad-dibattitu: punt 16 tal- Minuti ta' 24.6.2015)

Interventi ta': Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) u Zanda Kalniņa-Lukaševica (President fil-kariga tal-Kunsill).

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Intervent ta': Emmanouil Glezos.

Id-dibattitu ngħalaq.


19. Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Kumitat għall-Baġits - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: José Manuel Fernandes u Udo Bullmann (A8-0139/2015)

José Manuel Fernandes, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Carlos Zorrinho, u Udo Bullmann ippreżentaw ir-rapport.

Interventi ta': Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni) u Kristalina Georgieva (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Michael Theurer (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Danuta Jazłowiecka (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Miriam Dalli (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Kathleen Van Brempt (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Pascal Durand (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Inés Ayala Sender (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Dominique Riquet (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Lambert van Nistelrooij (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Danuta Maria Hübner (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Eider Gardiazabal Rubial f'isem il-Grupp S&D, Richard Ashworth f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Fabio De Masi f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Zanni f'isem il-Grupp EFDD, Gerolf Annemans f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Othmar Karas, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Tibor Szanyi u Neena Gill, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Sophie Montel, Zoltán Balczó, Marian-Jean Marinescu u Maria João Rodrigues.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Bernd Kölmel, Jean Arthuis, Claude Turmes, Markus Pieper, Isabelle Thomas, Kay Swinburne, Gérard Deprez, Christian Ehler, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Burkhard Balz, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Vladimír Maňka, Wim van de Camp, Costas Mavrides, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Morin-Chartier, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bronis Ropė, Pablo Zalba Bidegain u Eva Paunova.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Csaba Sógor u Silvia Costa.

Interventi ta': Jyrki Katainen, Kristalina Georgieva, José Manuel Fernandes u Udo Bullmann.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 23.3 tal- Minuti ta' 24.6.2015.


20. Rieżami tal-qafas ta' governanza ekonomika: analiżi u sfidi (dibattitu)

Rapport dwar ir-rieżami tal-qafas ta' governanza ekonomika: analiżi u sfidi [2014/2145(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

Pervenche Berès ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Anne Sander (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Sylvie Goulard (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Esther de Lange f'isem il-Grupp PPE, Elisa Ferreira f'isem il-Grupp S&D, Bernd Lucke f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jonás Fernández, Michael Theurer f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bernd Lucke, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michael Theurer u Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Burkhard Balz, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marco Zanni, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Fabio Massimo Castaldo u Marco Valli, Marisa Matias, Steven Woolfe, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Dimitrios Papadimoulis, Elmar Brok, Jakob von Weizsäcker, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sylvie Goulard, Paulo Rangel, Paul Tang, Danuta Maria Hübner, Costas Mavrides, Elisabetta Gardini, Olle Ludvigsson u Gunnar Hökmark.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Spyraki, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ivan Jakovčić u Kostas Chrysogonos, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Elmar Brok.

Interventi ta': Jyrki Katainen u Pervenche Berès.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 23.5 tal- Minuti ta' 24.6.2015.


21. Trasparenza tal-applikazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000067/2015) imressqa minn Burkhard Balz, Alain Lamassoure u Pablo Zalba Bidegain f'isem il-Grupp PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer u Michael Theurer f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kunsill: Trasparenza tal-applikazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000068/2015) imressqa minn Burkhard Balz, Alain Lamassoure u Pablo Zalba Bidegain f'isem il-Grupp PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer u Michael Theurer f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Trasparenza tal-applikazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000069/2015) imressqa minn Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, lill-Kummissjoni: Trasparenza tal-applikazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000070/2015) imressqa minn Marco Valli u Marco Zanni f'isem il-Grupp EFDD, lill-Kummissjoni: Trasparenza tal-applikazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000071/2015) imressqa minn Elisa Ferreira f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: Trasparenza tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (PST) (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000072/2015) imressqa minn Sander Loones u Bernd Lucke f'isem il-Grupp ECR, lill-Kunsill: Trasparenza fl-applikazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000073/2015) imressqa minn Sander Loones u Bernd Lucke f'isem il-Grupp ECR, lill-Kummissjoni: Trasparenza fl-applikazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000076/2015) imressqa minn Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric u Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: It-trasparenza tal-applikazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015)

Sander Loones daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet B8-0562/2015 u B8-0563/2015.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Burkhard Balz, Ernest Urtasun, Marco Zanni, Elisa Ferreira, Marisa Matias u Sylvie Goulard daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet B8-0557/2015, B8-0558/2015, B8-0559/2015, B8-0560/2015, B8-0561/2015 u B8-0565/2015.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': Dariusz Rosati f'isem il-Grupp PPE, Bernd Lucke f'isem il-Grupp ECR, Steeve Briois f'isem il-Grupp ENF, Notis Marias u Gianluca Buonanno.

Interventi ta': Jyrki Katainen u Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Id-dibattitu ngħalaq.


22. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Aymeric Chauprade aderixxa mal-Grupp ENF b'effett mill-24 ta' Ġunju 2015.


23. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


23.1. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Sotirios Zarianopoulos (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Sotirios Zarianopoulos [2015/2015(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0234)


23.2. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Udo Voigt (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Udo Voigt [2015/2072(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0235)


23.3. Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013 [COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)] - Kumitat għall-Baġits - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: José Manuel Fernandes u Udo Bullmann (A8-0139/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2015)0236)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2015)0236)


23.4. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: EGF/2015/000 TA 2015 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni b'konformità mal-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (Applikazzjoni EGF/2014/000 TA - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni) [COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0237)


23.5. Rieżami tal-qafas ta' governanza ekonomika: analiżi u sfidi (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rieżami tal-qafas ta' governanza ekonomika: analiżi u sfidi [2014/2145(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

Interventi ta': Sylvie Goulard f'isem il-Grupp ALDE, biex titressaq talba, skont l-Artikolu 188(1) tar-Regoli ta' Proċedura, sabiex isir riferiment lill-kumitat, Marisa Matias biex tissekonda t-talba u Ashley Fox kontra t-talba.

B'VE (129 favur, 260 kontra, 15-il astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba. Konsegwentement ir-rapport ġie sottopost għall-votazzjoni.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp EFDD)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp Verts/ALE)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI tal-Kumitat ECON

Adozzjoni (P8_TA(2015)0238)


24. Deċiżjoni adottata dwar il-pjan ta' azzjoni għal sistema ta' taxxa fuq il-kumpaniji aktar ġusta fl-UE (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Deċiżjoni adottata dwar il-pjan ta' azzjoni għal sistema ta' taxxa fuq il-kumpaniji aktar ġusta fl-UE (2015/2675(RSP))

Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President

Interventi ta': Alain Lamassoure f'isem il-Grupp PPE, Elisa Ferreira f'isem il-Grupp S&D, Kay Swinburne f'isem il-Grupp ECR, Michael Theurer f'isem il-Grupp ALDE, Fabio De Masi f'isem il-Grupp GUE/NGL, Molly Scott Cato f'isem il-Grupp Verts/ALE, Diane James f'isem il-Grupp EFDD, Bernard Monot f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Ivana Maletić, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Pascal Durand, Marco Zanni, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Markus Pieper, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Anneliese Dodds, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jonathan Arnott, Miguel Viegas, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, Marco Valli, Edouard Ferrand, Sirpa Pietikäinen, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marju Lauristin, Paul Tang, Zdzisław Krasnodębski, Nils Torvalds, Matt Carthy, Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Miguel Urbán Crespo, Eva Paunova, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Hugues Bayet u Tibor Szanyi.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Tomáš Zdechovský, Notis Marias u Ivan Jakovčić.

Intervent ta': Marianne Thyssen.

Id-dibattitu ngħalaq.


25. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

József Nagy, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Javi López, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Eleonora Evi, Mario Borghezio, Anna Záborská, Maria Grapini, Marian Harkin, Stelios Kouloglou, Ildikó Gáll-Pelcz, Ricardo Serrão Santos, László Tőkés, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Tomáš Zdechovský u Daniel Buda.


26. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport José Manuel Fernandes u Udo Bullmann - A8-0139/2015
Marian Harkin u Tomáš Zdechovský

Rapport Pervenche Berès - A8-0190/2015
Marian Harkin, Zoltán Balczó u Andrejs Mamikins.


27. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


28. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


29. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 6 sad-data 9 ta' Lulju 2015.


30. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Picierno

Avviż legali - Politika tal-privatezza