Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 6. července 2015 - Štrasburk

6. Opravy (článek 231 jednacího řádu)

Výbor TRAN předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

oprava P6_TA(2008)0030(COR01) ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 97/67/ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství (Úř. věst L 52, 27.2.2008, s. 3) (postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 31. ledna 2008 k přijetí výše uvedené směrnice (P6_TA(2008)0030 (Úř. věst. C 68 E, 21.3.2009, s. 44) (13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Oprava P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) byla oznámena na plenárním zasedání dne 24. června 2015 (bod 8 zápisu ze dne 24.6.2015).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nepožádali podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu, aby se o ní hlasovalo.

Právní upozornění - Ochrana soukromí