Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 6. srpnja 2015. - Strasbourg

6. Ispravci (članak 231. Poslovnika)

Odbor TRAN dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

Ispravak P6_TA(2008)0030(COR01) Direktive 2008/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o izmjeni Direktive 97/67/EZ u pogledu potpunog postizanja unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici (SL L 52, 27.2.2008., str. 3) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u drugom čitanju 31. siječnja 2008. radi donošenja gore navedene Direktive (P6_TA(2008)0030 (SL C 68 E, 21.3.2009., str. 44) (13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika smatra se da je ispravak prihvaćen, osim ako klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika u roku od 24 sata ne zatraže glasovanje o ispravku.

Ispravak je dostupan na internetskoj stranici Europarl za vrijeme trajanja ove sjednice.

°
° ° °

Ispravak P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) najavljen je na plenarnoj sjednici 24. lipnja 2015. (točka 8 zapisnika od 24.6.2015.).

Budući da klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika nisu zatražili glasovanje o ispravku (članak 231. stavak 4. Poslovnika), ispravak se smatra prihvaćenim.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti