Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 6. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

7. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän on edellisen istunnon päättymisen jälkeen allekirjoittanut yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetun säädöksen:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan strategisten investointien rahastosta, Euroopan investointineuvontakeskuksesta ja Euroopan investointihankeportaalista sekä asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta – Euroopan strategisten investointien rahasto (00034/2015/LEX - C8-0165/2015 - 2015/0009(COD))

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 8. heinäkuuta 2015 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksessa määrätyistä suojatoimenpiteistä (kodifikaatio) (00023/2015/LEX - C8-0168/2015 - 2014/0158(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta kalenterivuodeksi 2015 (00027/2015/LEX - C8-0155/2015 - 2015/0070(COD)).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö