Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 6 lipca 2015 r. - Strasburg

7. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że od czasu ostatniej sesji plenarnej przystąpił wraz z przewodniczącym Rady do podpisania następującego aktu prawnego przyjętego zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (00034/2015/LEX - C8-0165/2015 - 2015/0009(COD))

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 8 lipca 2015 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (tekst jednolity) (00023/2015/LEX - C8-0168/2015 - 2014/0158(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2015 r. ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2015 (00027/2015/LEX - C8-0155/2015 - 2015/0070(COD)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności