Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 6. července 2015 - Štrasburk

10. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se pro hospodářské roky 2015/16 a 2016/17 doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o dovozní licence, propuštění do volného oběhu a doklad o rafinaci produktů v odvětví cukru kódu KN 1701 v rámci preferenčních dohod, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 891/2009 (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 23. června 2015
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany oblastí útesů ve vodách spadajících pod svrchovanost Dánska v Baltském moři a Kattegatu (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 25. června 2015
předáno příslušnému výboru: PECH

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků pro kanalizační systémy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 1. července 2015
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o systémech posuzování a ověřování stálosti vlastností použitelných na geosyntetika a související výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 1. července 2015
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) o klasifikaci reakce stavebních výrobků naoheň podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 1. července 2015
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 625/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 prostřednictvím regulačních technických norem blíže určujících požadavky na instituce, které jsou investory, sponzory, původními věřiteli a původci, v souvislosti s expozicemi vůči převedenému úvěrovému riziku (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 2. července 2015
předáno příslušnému výboru: ECON

Právní upozornění - Ochrana soukromí