Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 6. juuli 2015 - Strasbourg

10. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses CN-koodi 1701 alla kuuluvate, sooduskorraga hõlmatud suhkrutoodete impordilitsentsitaotluste, vabasse ringlusse lubamise ja rafineerimistõendiga turustusaastatel 2015/2016 ja 2016/2017 ning muudetakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 376/2008 ja (EÜ) nr 891/2009 (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 23. juunil 2015

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse kalavarude kaitsemeetmed eesmärgiga kaitsta karide alasid Taani territoriaalvetes Läänemeres ja Kattegati väinas (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 25. juunil 2015

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud otsus, mis käsitleb kanalisatsioonitehniliste toodete suhtes kohaldatavaid toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteeme vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/2011 (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 1. juulil 2015

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud otsus, mis käsitleb geosünteesmaterjalide ja nendega seotud toodete suhtes kohaldatavaid toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteeme vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/2011 (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 1. juulil 2015

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, mis käsitleb ehitustoodete liigitamist tuletundlikkustoimivuse alusel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/2011 (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 1. juulil 2015

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 625/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse ülekantud krediidiriskist tulenevate riskipositsioonidega seoses investoritele, sponsoritele, algsetele laenuandjatele ja väärtpaberistamise tehingu algatanud krediidiasutustele ja investeerimisühingutele esitatavaid nõudeid (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 2. juulil 2015

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Õigusteave - Privaatsuspoliitika