Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 6. srpnja 2015. - Strasbourg

10. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za uvozne dozvole, puštanja u slobodni promet i dokaza o rafiniranju šećernih proizvoda oznake KN 1701 u okviru povlaštenih ugovora, za tržišne godine 2015./2016. i 2016./2017. te o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 376/2008 i (EZ) br. 891/2009 (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. lipnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite područja morskih grebena u vodama pod suverenitetom Danske u Baltičkome moru i Kattegatu (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 25. lipnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana odluka Komisije o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava proizvoda za odvodnju otpadnih voda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 1. srpnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana odluka Komisije o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava geosintetike i povezanih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 1. srpnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o klasifikaciji reakcije na požar građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 1. srpnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o ispravku Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 625/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju zahtjevi za institucije ulagatelje, sponzore, izvorne zajmodavce i inicijatore koji se odnose na izloženosti prenesenom kreditnom riziku (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 2. srpnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti