Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2015 m. liepos 6 d. - Strasbūras

10. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl cukraus produktų, kurių KN kodas 1701 ir kurie importuojami pagal lengvatinius susitarimus, importo licencijų paraiškų, išleidimo į laisvą apyvartą ir rafinavimą patvirtinančio įrodymo 2015–2016 ir 2016–2017 prekybos metais ir iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 891/2009 (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. birželio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės siekiant apsaugoti rifų zonas Danijai priklausančiuose Baltijos jūros ir Kategato sąsiaurio vandenyse (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. birželio 25 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis sprendimas dėl nuotėkų technikos produktams taikomų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis sprendimas dėl geosintetikai ir susijusiems produktams taikomų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl statybos produktų reakcijos į ugnį klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 625/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, nustatant reikalavimus investuotojams, rėmėjams, pirminiams skolintojams ir įstaigoms iniciatorėms, susijusius su perleistos kredito rizikos pozicijomis (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 2 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Teisinis pranešimas - Privatumo politika