Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 6 iulie 2015 - Strasbourg

10. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererile de licențe de import, punerea în liberă circulație și dovada rafinării produselor din sectorul zahărului de la codul NC 1701 în cadrul acordurilor preferențiale, pentru anii de comercializare 2015–2016 și 2016–2017, și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 376/2008 și (CE) nr. 891/2009 ale Comisiei (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 23 iunie 2015

retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru a proteja zonele de recif din apele aflate sub suveranitatea Danemarcei din Marea Baltică și Kattegat (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 25 iunie 2015

retrimis fond: PECH

- Decizia delegată a Comisiei privind sistemele aplicabile pentru evaluarea și verificarea constanței performanței produselor pentru instalațiile de epurare a apelor uzate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 1 iulie 2015

retrimis fond: IMCO

- Decizia delegată a Comisiei privind sistemele aplicabile pentru evaluarea și verificarea constanței performanței geosinteticelor și produselor conexe în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 1 iulie 2015

retrimis fond: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei privind clasificarea comportamentului la foc al produselor pentru construcții, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 1 iulie 2015

retrimis fond: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 625/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care specifică cerințele aplicabile instituțiilor care acționează în calitate de investitori, sponsori, creditori inițiali și inițiatori în ceea ce privește expunerile la riscul de credit transferat (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 2 iulie 2015

retrimis fond: ECON

Aviz juridic - Politica de confidențialitate