Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 6. julij 2015 - Strasbourg

10. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevki za uvozna dovoljenja, sprostitvijo v prosti promet in dokazom o prečiščevanju proizvodov z oznako KN 1701 v sektorju sladkorja v okviru preferencialnih sporazumov za tržna leta 2015/2016 in 2016/2017 ter o spremembi uredb Komisije (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 891/2009 (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 23. junija 2015

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov za varstvo območij grebenov v vodah pod suverenostjo Danske v Baltskem morju in Kattegatu (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 25. junija 2015

Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirani sklep Komisije o veljavnih sistemih za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti proizvodov za kanalizacijske sisteme v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 1. julija 2015

Posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirani sklep Komisije o veljavnih sistemih za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti geosintetike in sorodnih proizvodov v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 1. julija 2015

Posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o klasifikaciji lastnosti gradbenih proizvodov glede požarne odpornosti v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 1. julija 2015

Posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 625/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za institucije v vlogah investitorja, sponzorja, prvotnega kreditodajalca in originatorja v zvezi z izpostavljenostmi prenesenemu kreditnemu tveganju (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 2 julija 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov