Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 6. juuli 2015 - Strasbourg

11. Tööplaan
Istungi stenogramm

Jagati välja 2015. aasta juuli täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 563.528/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Esmalt tegi president ettepaneku lisada Euroopa Ülemkogu järelduste (25. ja 26. juuni 2015) ja Kreeka hetkeolukorra asemel päevakorda esimese punktina pärastlõunal komisjoni avaldus "Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi koostamine" (PDOJ punkt 85) ning seejärel lisada kolmapäeval teise punktina Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused "Euroopa Ülemkogu (25.–26. juuni 2015) ja euroala tippkohtumise (7. juuli 2015) järeldused ning hetkeolukord Kreekas" (PDOJ punkt 75).

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

- Sõna võtsid Guy Verhofstadt, kes taotles, et sellel arutelul osaleksid Kreeka peaminister Alexis Tsipras ja eurorühma esimees Jeroen Dijsselbloem, ning Rebecca Harms ja Peter van Dalen selle taotluse teemal (Parlamendi president vastas, et ta edastab kutse.).

- Emmanouil Glezose ja 51 parlamendiliikme taotlus lisada teisipäeva päevakorda komisjoni avaldus Saksamaa võla kohta pärast II maailmasõda.

Sõna võtsid Emmanouil Glezos, kes põhjendas taotlust, Gabriele Zimmer, kes seda toetas, ja Cristian Dan Preda, kes oli taotluse vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Kolmapäev

Hommikul on teine päevakorrapunkt Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused Euroopa Ülemkogu kohtumise (25.-26. juuni 2015) ja euroala tippkohtumise (7. juuli 2015) ning Kreeka hetkeolukorra kohta. See punkt asendab komisjoni avalduse komisjoni 2016. aasta tööprogrammi koostamise kohta, mis toodi teisipäeva pärastlõunale.

Seepärast algab hääletus kell 13.00.

Neljapäev

Sõna võtsid Marietje Schaake, kes taotles oma raporti (inimõiguste ja tehnoloogia kohta kolmandates riikides) (A8-0178/2015) edasilükkamist septembri I osaistungjärgule, ja Josef Weidenholzer, kes toetas taotlust.

Parlament kiitis taotluse heaks.

- Taotlus lisada päevakorda hommikul esimese punktina komisjoni avaldus Srebrenica mälestamise kohta koos resolutsiooni ettepanekute esitamisega.

Sõna võttis Ivan Jakovčić, kes põhjendas taotlust, Knut Fleckenstein toetas seda ja Geoffrey Van Orden toetas seda samuti.

Tähtajad määrati järgmiselt:

- resolutsiooni ettepanekud: teisipäev, 7. juuli 2015 kell 10.00;

- resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud; resolutsiooni ühisettepanekud: kolmapäev, 8. juuli 2015 kell 12.00;

- resolutsiooni ühisettepanekute muudatusettepanekud: kolmapäev, 8. juuli 2015 kell 13.00.

Parlament kiitis taotluse heaks.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Sõna võttis Franz Obermayr.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika