Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2634(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000075/2015 (B8-0564/2015)

Keskustelut :

PV 06/07/2015 - 12
CRE 06/07/2015 - 12

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 6. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

12. Pääomamarkkinaunionin muodostaminen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000075/2015) Roberto Gualtieri ja Burkhard Balz ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Alustavat reaktiot komission vihreään kirjaan pääomamarkkinaunionin muodostamisesta (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015)

Roberto Gualtieri esitteli kysymyksen.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Burkhard Balz esitteli kysymyksen.

Jonathan Hill (komission jäsen) vastasi kysymykseen

Puheenvuorot: Pablo Zalba Bidegain PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Steven Woolfe EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta, Markus Ferber, Neena Gill, joka kieltäytyi vastaamasta David Coburnin sinisen kortin kysymykseen, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Steven Woolfe, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Antonio Tajani, Doru-Claudian Frunzulică, joka kieltäytyi vastaamasta David Coburnin sinisen kortin kysymykseen, ja Siegfried Mureşan.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Paul Tang käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, David Coburn ja Seán Kelly.

Jonathan Hill käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

Roberto Gualtieri ja Burkhard Balz ECON-valiokunnan puolesta pääomamarkkinaunionin muodostamisesta (2015/2634(RSP)) (B8-0655/2015)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 12.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö