Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2634(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000075/2015 (B8-0564/2015)

Debatten :

PV 06/07/2015 - 12
CRE 06/07/2015 - 12

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 6 juli 2015 - Straatsburg

12. Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000075/2015) van Roberto Gualtieri en Burkhard Balz, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Eerste reactie op het Groenboek "Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie" van de Commissie (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015)

Roberto Gualtieri licht de vraag toe.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Burkhard Balz licht de vraag toe.

Jonathan Hill (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Pablo Zalba Bidegain, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie, Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Steven Woolfe, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, Markus Ferber, Neena Gill, die weigert in te gaan op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Steven Woolfe, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Antonio Tajani, Doru-Claudian Frunzulică, die weigert in te gaan op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, en Siegfried Mureşan.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paul Tang.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, David Coburn en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Hill.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Roberto Gualtieri en Burkhard Balz, namens de Commissie ECON, over het opbouwen van een kapitaalmarktenunie 2015/2634(RSP) (B8-0655/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.3 van de notulen van 9.7.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid