Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2634(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000075/2015 (B8-0564/2015)

Rozpravy :

PV 06/07/2015 - 12
CRE 06/07/2015 - 12

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Pondelok, 6. júla 2015 - Štrasburg

12. Vytváranie únie kapitálových trhov (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000075/2015), ktorú položili Roberto Gualtieri a Burkhard Balz, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Prvá reakcia na Zelenú knihu Komisie o vytváraní únie kapitálových trhov (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015)

Roberto Gualtieri rozvinul otázku.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Burkhard Balz rozvinul otázku.

Jonathan Hill (člen Komisie) odpovedal na otázku

Vystúpili títo poslanci: Pablo Zalba Bidegain v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Philippe De Backer v mene skupiny ALDE, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Steven Woolfe v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, Markus Ferber, Neena Gill, ktorá odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Antonio Tajani, Doru-Claudian Frunzulică, ktorý odmietol odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, a Siegfried Mureşan.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

V rozprave vystúpil Paul Tang.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, David Coburn a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Jonathan Hill.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Roberto Gualtieri a Burkhard Balz, v mene výboru ECON, o vytváraní únie kapitálových trhov 2015/2634(RSP) (B8-0655/2015)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.3 zápisnice zo dňa 9.7.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia