Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2208(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0215/2015

Predkladané texty :

A8-0215/2015

Rozpravy :

PV 06/07/2015 - 13
CRE 06/07/2015 - 13

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0266

Zápisnica
Pondelok, 6. júla 2015 - Štrasburg

13. Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo (rozprava)
CRE

Správa o efektívnom využívaní zdrojov: smerom k obehovému hospodárstvu [2014/2208(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

Sirpa Pietikäinen uviedla správu.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tiziana Beghin (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Benedek Jávor (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Massimo Paolucci v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Pilar Ayuso, Matthias Groote, Julie Girling, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Reinhard Bütikofer, Julia Reid, Jean-François Jalkh, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Eleonora Evi, Birgit Collin-Langen, Guillaume Balas, Marcus Pretzell, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Piernicola Pedicini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Giovanni La Via, Paul Brannen, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Carlos Zorrinho a Csaba Molnár.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Igor Šoltes, Rosa D'Amato a Barbara Kappel.

V rozprave vystúpili: Jyrki Katainen a Sirpa Pietikäinen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.1 zápisnice zo dňa 9.7.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia