Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2146(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0187/2015

Indgivne tekster :

A8-0187/2015

Forhandlinger :

PV 06/07/2015 - 14
CRE 06/07/2015 - 14

Afstemninger :

PV 07/07/2015 - 5.12
CRE 07/07/2015 - 5.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0249

Protokol
Mandag den 6. juli 2015 - Strasbourg

14. Status over gennemførelsen af mælkepakken (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om udsigterne for EU's mejerisektor - Status over gennemførelsen af mælkepakken [2014/2146(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: James Nicholson (A8-0187/2015)

James Nicholson forelagde betænkningen.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Talere: Petri Sarvamaa (ordfører for udtalelse fra CONT) og Gabriel Mato for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Ricardo Serrão Santos for S&D-Gruppen, Richard Ashworth for ECR-Gruppen, Ulrike Müller for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Matt Carthy for GUE/NGL-Gruppen, Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Philippe Loiseau for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Martin Häusling, Edouard Ferrand, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Jørn Dohrmann, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Alyn Smith, Elisabeth Köstinger, Jean-Paul Denanot og Zbigniew Kuźmiuk.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Hannu Takkula, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir, Maria Noichl, Daniel Dalton, Stefan Eck, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Laurenţiu Rebega, Michel Dantin og Daniel Buda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Franc Bogovič og Mairead McGuinness.

Talere: Phil Hogan og James Nicholson.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.12 i protokollen af 7.7.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik