Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2146(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0187/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0187/2015

Keskustelut :

PV 06/07/2015 - 14
CRE 06/07/2015 - 14

Äänestykset :

PV 07/07/2015 - 5.12
CRE 07/07/2015 - 5.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0249

Pöytäkirja
Maanantai 6. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

14. Maitoalan paketin täytäntöönpanon tarkastelu (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö EU:n maitoalan tulevaisuudennäkymistä – maitoalan paketin täytäntöönpanon tarkastelu [2014/2146(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: James Nicholson (A8-0187/2015)

James Nicholson esitteli mietinnön.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Petri Sarvamaa (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Gabriel Mato PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Ricardo Serrão Santos S&D-ryhmän puolesta, Richard Ashworth ECR-ryhmän puolesta, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Philippe Loiseau ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Häusling, Edouard Ferrand, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Jørn Dohrmann, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Alyn Smith, Elisabeth Köstinger, Jean-Paul Denanot ja Zbigniew Kuźmiuk.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Hannu Takkula, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir, Maria Noichl, Daniel Dalton, Stefan Eck, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Laurenţiu Rebega, Michel Dantin ja Daniel Buda.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Franc Bogovič ja Mairead McGuinness.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja James Nicholson.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2015, kohta 5.12.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö