Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2146(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0187/2015

Ingediende teksten :

A8-0187/2015

Debatten :

PV 06/07/2015 - 14
CRE 06/07/2015 - 14

Stemmingen :

PV 07/07/2015 - 5.12
CRE 07/07/2015 - 5.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0249

Notulen
Maandag 6 juli 2015 - Straatsburg

14. Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het Zuivelpakket (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de vooruitzichten van de zuivelmarkt van de EU - evaluatie van de tenuitvoerlegging van het Zuivelpakket [2014/2146(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: James Nicholson (A8-0187/2015)

James Nicholson leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Petri Sarvamaa (rapporteur voor advies van de Commissie CONT) en Gabriel Mato, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ricardo Serrão Santos, namens de S&D-Fractie, Richard Ashworth, namens de ECR-Fractie, Ulrike Müller, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Philippe Loiseau, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Häusling, Edouard Ferrand, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Jørn Dohrmann, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Alyn Smith, Elisabeth Köstinger, Jean-Paul Denanot en Zbigniew Kuźmiuk.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hannu Takkula, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir, Maria Noichl, Daniel Dalton, Stefan Eck, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Laurenţiu Rebega, Michel Dantin en Daniel Buda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Franc Bogovič en Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en James Nicholson.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.12 van de notulen van 7.7.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid