Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2146(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0187/2015

Ingivna texter :

A8-0187/2015

Debatter :

PV 06/07/2015 - 14
CRE 06/07/2015 - 14

Omröstningar :

PV 07/07/2015 - 5.12
CRE 07/07/2015 - 5.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0249

Protokoll
Måndagen den 6 juli 2015 - Strasbourg

14. Översyn av genomförandet av mejeripaketet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om utsikterna för EU:s mejerisektor – översyn av genomförandet av mejeripaketet [2014/2146(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: James Nicholson (A8-0187/2015)

James Nicholson redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Petri Sarvamaa (föredragande av yttrande från utskottet CONT) och Gabriel Mato för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Häusling, Edouard Ferrand, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Jørn Dohrmann, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Alyn Smith, Elisabeth Köstinger, Jean-Paul Denanot och Zbigniew Kuźmiuk.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Hannu Takkula, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir, Maria Noichl, Daniel Dalton, Stefan Eck, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Laurenţiu Rebega, Michel Dantin och Daniel Buda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Franc Bogovič och Mairead McGuinness.

Talare: Phil Hogan och James Nicholson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.12 i protokollet av den 7.7.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy