Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 6 юли 2015 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Déclaration de la Présidence (Възпоминание във връзка със събитията в Сребреница)
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 8.Внесени документи
 9.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 11.Ред на работа
 12.Изграждане на съюз на капиталовите пазари (разискване)
 13.Ефективно използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика (разискване)
 14.Преглед на прилагането на законодателния пакет за млякото и млечните продукти (разискване)
 15.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 16.Външно отражение на политиката на ЕС в областта на търговията и инвестициите в публично-частни партньорства (кратко представяне)
 17.Секторът на плодовете и зеленчуците след реформата от 2007 г. (кратко представяне)
 18.Мултимодална интегрирана продажба на билети в Европа (кратко представяне)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (184 kb)  Списък на присъствалите (59 kb)
 
Протокол (204 kb)  Списък на присъствалите (36 kb)
 
Протокол (267 kb)  Списък на присъствалите (70 kb)
Правна информация - Политика за поверителност