Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 6. července 2015 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví (Přípomínka událostí ve Srebrenici)
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Členství ve výborech a delegacích
 6.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 7.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 8.Předložení dokumentů
 9.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 10.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 11.Plán práce
 12.Vytváření unie kapitálových trhů (rozprava)
 13.Účinné využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství (rozprava)
 14.Přezkum provádění balíčku předpisů týkajících se mléka a mléčných výrobků (rozprava)
 15.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 16.Vnější dopad politiky EU v oblasti obchodu a investic na iniciativy veřejného a soukromého sektoru (krátké přednesení)
 17.Odvětví ovoce a zeleniny v období od reformy z roku 2007 (krátké přednesení)
 18.Zavedení integrovaného systému prodeje jízdenek na multimodální cesty v Evropě (krátké přednesení)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (158 kb) Prezenční listina (59 kb) 
 
Zápis (196 kb) Prezenční listina (36 kb) 
 
Zápis (252 kb) Prezenční listina (63 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí