Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 6. juli 2015 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden (Mindehøjtidelighed for Srebrenica)
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 8.Modtagne dokumenter
 9.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 11.Arbejdsplan
 12.Etablering af en kapitalmarkedsunion (forhandling)
 13.Ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi (forhandling)
 14.Status over gennemførelsen af mælkepakken (forhandling)
 15.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 16.Den eksterne indvirkning af EU's handels- og investeringspolitik på offentlig-private initiativer i tredjelande (kortfattet forelæggelse)
 17.Sektoren for frugt og grøntsager siden 2007-reformen (kortfattet forelæggelse)
 18.Opstilling af multimodal integreret billetudstedelse i Europa (kortfattet forelæggelse)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (156 kb) Tilstedeværelsesliste (59 kb) 
 
Protokol (171 kb) Tilstedeværelsesliste (36 kb) 
 
Protokol (255 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik