Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 6 lipca 2015 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego (Obchody rocznicy masakry w Srebrenicy)
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 8.Składanie dokumentów
 9.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 11.Porządek obrad
 12.Tworzenie unii rynków kapitałowych (debata)
 13.Oszczędne gospodarowanie zasobami: przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (debata)
 14.Przegląd wdrożenia pakietu mlecznego (debata)
 15.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 16.Zewnętrzny wpływ unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne (krótka prezentacja)
 17.Sektor owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r. (krótka prezentacja)
 18.Realizacja multimodalnego zintegrowanego systemu biletowego w Europie (krótka prezentacja)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (161 kb) Lista obecności (59 kb) 
 
Protokół (204 kb) Lista obecności (36 kb) 
 
Protokół (256 kb) Lista obecności (62 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności