Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 6. júla 2015 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva (Spomienka na Srebrenicu)
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 8.Predloženie dokumentov
 9.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 11.Program práce
 12.Vytváranie únie kapitálových trhov (rozprava)
 13.Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo (rozprava)
 14.Preskúmanie vykonávania balíka predpisov týkajúcich sa mlieka (rozprava)
 15.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 16.Vonkajší dosah obchodnej a investičnej politiky na verejno-súkromné partnerstvá (stručná prezentácia)
 17.Sektor ovocia a zeleniny od reformy v roku 2007 (stručná prezentácia)
 18.Integrovaný predaj multimodálnych prepravných dokladov v Európe (stručná prezentácia)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (157 kb) Prezenčná listina (59 kb) 
 
Zápisnica (197 kb) Prezenčná listina (36 kb) 
 
Zápisnica (250 kb) Prezenčná listina (62 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia