Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 7 juli 2015 - Strasbourg

3. Utvärdering av det lettiska ordförandeskapet (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Utvärdering av det lettiska ordförandeskapet (2015/2717(RSP))

Laimdota Straujuma (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Paul Nuttall för EFDD-gruppen, Gianluca Buonanno för ENF-gruppen, och Krisztina Morvai, grupplös.

Talare: Jean-Claude Juncker och Laimdota Straujuma.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talare: Emmanouil Glezos.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy