Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2228(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0175/2015

Předložené texty :

A8-0175/2015

Rozpravy :

PV 07/07/2015 - 4
CRE 07/07/2015 - 4

Hlasování :

PV 08/07/2015 - 4.1
CRE 08/07/2015 - 4.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0252

Zápis
Úterý, 7. července 2015 - Štrasburk

4. Jednání o Transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) (rozprava)
CRE

Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu Komisi týkající se jednání o Transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) [2014/2228(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Bernd Lange (A8-0175/2015)

Bernd Lange uvedl zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Francisco José Millán Mon (navrhovatel výboru AFET), Arne Lietz (navrhovatel výboru DEVE), Jeppe Kofod (navrhovatel výboru ECON), Marian Harkin (navrhovatelka výboru EMPL), Bart Staes (navrhovatel výboru ENVI), Jerzy Buzek (navrhovatel výboru ITRE), Dita Charanzová (navrhovatelka výboru IMCO), Wim van de Camp (navrhovatel výboru TRAN), Paolo De Castro a James Nicholson (navrhovatelé výboru AGRI), Helga Trüpel (navrhovatelka výboru CULT), Dietmar Köster (navrhovatel výboru JURI), Esteban González Pons (navrhovatel výboru AFCO), Jarosław Wałęsa (navrhovatel výboru PETI), Godelieve Quisthoudt-Rowohl za skupinu PPE, David Martin za skupinu S&D, Matt Carthy k organizaci rozpravy (předseda připomněl platný postup), Emma McClarkin za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Marine Le Pen za skupinu ENF, a Zoltán Balczó – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Jan Zahradil, Marielle de Sarnez, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Tokia Saïfi, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Anne-Marie Mineur, Jill Evans, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Salvatore Cicu, Maria Arena, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Eleonora Forenza, Claude Turmes, Petr Mach, Janice Atkinson, Christofer Fjellner, Joachim Schuster, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Stelios Kouloglou, Molly Scott Cato, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Michel Reimon, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Zdzisław Krasnodębski, Anneli Jäätteenmäki, Matt Carthy, Max Andersson, Elmar Brok, Pedro Silva Pereira, Richard Sulík, Charles Goerens, Luke Ming Flanagan, Andreas Schwab, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Enrique Calvet Chambon, Rina Ronja Kari, Franck Proust, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Alexander Graf Lambsdorff, Seán Kelly, Nicola Danti, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García, Danuta Maria Hübner, Eric Andrieu, Andrey Kovatchev, Goffredo Maria Bettini, Fernando Ruas, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle, Pablo Zalba Bidegain, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Paulo Rangel, Romana Tomc, Tunne Kelam, Lara Comi a Bendt Bendtsen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Bernd Lange.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.1 zápisu ze dne 8.7.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí